Klubnyheder

Nye retningslinjer vedrørende forsamlingsforbud, samt afvikling af træning (Spilfordelingsplan)

26. oktober 2020, 11.37

Som alle nok er bekendt med, er der kommet nye retningslinjer vedrørende forsamlingsforbuddet,
som er sat ned fra 50 til 10 personer.

Hvad betyder det så for afvikling af vores aktiviteter og kan vi spille Badminton?

Ja, vi kan godt spille Badminton, men kun i begrænset omfang,  dog skal gældende retningslinjer/krav overholdes.

Der er udviklet en spilleplan for afvikling af træning i begrænset omfang og det er i den forbindelse ikke tilladt at spille på andre tider end dem man har fået tildelt (jf. vedhæftede banefordelingsoversigt), medmindre man overholder forsamlingsforbuddet som er max 10 personer i hallen.

Hvis der måtte være fejl på banefordelings oversigten så kontaktes Formanden.

HUSK PÅ AT DET ER DE MEDLEMMER DER NORMALT SPILLER PÅ DE RESPEKTIVE BANER DER HAR FORTRINSRET TIL BANERNE.

Det er det enkelte medlem der selv er ansvarlig, for overholdelse af  myndighedernes samt Ballerup Kommunes retningslinjer/krav

Vedhæftet:

Midlertidig Spilleplan
Banefordelingsoversigt
Nyhedsbrev frakommunen

Midlertidig spilleplan grundet forsamlingsforbud på 10 personer.pdf

Banefordeling 2020-2021.pdf

Se nyhedsbrevet fra kommunen her

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Egebjerg Sportsklub