Nøglebrikker, ordensregler

Information

Indmeldelse

Via hjemmesiden under "ledige baner" klik på den tid man ønsker at spille og følg instruktionerne

Låsebrik

Låsebrikkerne til Egebjerghallen er kodet således at indehaveren kan identificeres. Klubben står til ansvar over for kommunen for hver enkelt brik.Hvis du ligger inde med en låsebrik som du aktuelt ikke har brug for, bedes du snarest aflevere denne til et medlem af bestyrelsen. Låsebrikken giver adgang til hallen i tidsrummet 07.00 til 24.00.

Brug af låsebriksystemet

Låsebrikken føres forbi kortlæseren en eller flere gange.

Når brikken føres forbi briklæseren 1 gang vil døren blive låst op og efterfølgende forbliver ulåst i ca. 10 sekunder.

Når brikken føres forbi briklæseren 2 gange vil døren være ulåst i 3 timer.

Når brikken føres forbi briklæseren 3 gange låses døren.

Hvis låsebrikken, mod forventning, ikke virker, så kontakt halvagten på telefon 4477-3434

Bestilling af låsebrik

Bestilling af låsebrik kan ske ved henvendelse på følgende netadresse: post@egebjergsportsklub.dk

Bortkomst af låsebrik

I fald du har mistet din låsebrik, skal dette indberettes til sportsklubben (post@egebjergsportsklub.dk) hurtigst muligt.

Ny låsebrik koster 100 kroner (leveringstiden er ca. 2 uger).

Ingangsdørene til hallen

Indgangsdørene til hallen må ikke blokeres ved 'at sætte noget i klemme' i dørene. Hvis kommunen konstaterer, at dette ikke overholdes, vil klubben ved gentagende forseelser, få frataget et ikke nærmere defineret antal haltimer.

Brug af banetimer

Ballerup Kommune fører tilsyn med udnyttelsen af de tildelte haltimer. I fald klubben ikke udnytter de tildelte haltimer risikerer klubben at få tildelt færre haltimer den efterfølgende sæson. Det er derfor vigtigt, at de tildelte baner benyttes. Hvis du er forhindret i at spille, er det således vigtigt at du forsøger at skaffe en afløser. Her på hjemmesiden finder du en liste over medlemmer, der kan kontaktes, hvis du søger en afløser.