Afløser

Afløser

Reservespillere

Følgende medlemmer kan kontaktes, hvis du står og mangler en makker...

Alle dage

Birger Lund, Lerholmvej 19A. Telefon 4497 7029 alt. 4078 8784
Henning Hansson. Telefon 2010 2600
Thomas Sørensen, Bøndermosevej 23. Telefon 2191-7543
Morten Granberg, Egebjerghaven 16. Telefon 5351 8153.