Klubnyheder

Ekstraordinært nyhedsbrev fra kommunen - Forlængelse af coronarestriktioner

15. januar 2021, 19.36

Kære foreninger


Regeringen har på et pressemøde den 13. januar 2021 forlænget alle nuværende restriktioner for at bevare epidemikontrollen i Danmark. Forlængelserne skyldes i særdeleshed den britiske virusvariant, cluster B.1.1.7. Tiltagene er indtil videre forlænget frem til 7. februar 2021.


Det betyder, at der ikke er offentlig adgang til idræts- og fritidsfaciliteter samt kulturinstitutioner. Kulturministeriet har uddybet kravet om at holde lokaler lukket for offentligheden. Ministeriet skriver blandt andet: ”Et lokale falder ikke uden for kravet om at holde lukket, selvom adgang til lokalet kræver chip, kort, medlemskab, opfyldelse af særlige betingelser eller lignende.” (https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/uddybning-af-tiltag-ogrestriktioner/oversigt/krav-om-at-holde-lokaler-lukkede-for-offentligheden)


Der er således fortsat INGEN adgang til idræts- og foreningsfaciliteterne for foreninger (ud over godkendte professionelle idrætsudøvere, der fortsat er undtaget forbuddet). Forsamlingsforbuddet er stadig på 5 personer og det store forsamlingsforbud på 500 personer, som normalt er gældende ved siddende aktiviteter, hvor deltagerne har næsen i samme retning (eksempelvis ved foredrag, fodboldturneringer, teaterforestillinger o.l.) finder fortsat ikke anvendelse.


Ny side om COVID-19 vaccination
Ballerup Kommune har lavet en ny infoside om COVID-19-vaccination, hvor der er information om hvordan og hvornår du kan blive vaccineret. Du finder siden her: https://ballerup.dk/om-kommunen/coronavirus/vaccination-mod-covid-19.  

Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Jens Overgaard, kulturchef
Tlf. 2535 3747

Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet, personaleadministration i centeret og de decentrale institutioner, der hører ind under centeret
Tlf. 2170 3435


Peter Bøgelund, idræts- og fritidsinspektør
Tlf. 2069 1361


Anne Rasmussen, kulturkonsulent
Tlf. 7230 9535


Gry Andersen, foreningsgodkendelser og – vedtægter, -tilskud, -regnskaber, -beretninger, - børneattester og webredaktør
Tlf. 2913 7735


Tina Eckhaus, anvisning af foreningslokaler/nøglelokaler, faglokaler, idrætslokaler mv./udlejning af selskabslokaler/nøglebrik-administration.
Tlf. 4477 3004

Michael Hansen, frivillighedsområdet.
Tlf. 2522 8178


Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske Mestre/foreningernes nytårskure
Tlf. 2913 5587